Upravljanje projektom i konzultantske usluge

Projekt – kao svaki jednokratni ljudski pothvat koji ima jasno određen cilj, a izvodi se po fazama unutar zadanog vremena, uz trošenje ili iskorištavanje velikog broja različitih i ograničeno raspoloživih resursa.

Vođenje projekta je planiranje, delegiranje, praćenje i kontroliranje svih aspekata projekta, te motivacije sudionika projekta, kako bi se ostvarile svrhe projekta unutar očekivanih zadanih ciljeva kvalitete, predviđenih prednosti i rizika.

Svi projekti trebaju neku razinu upravljanja. Što je projekt veći i složeniji, to je veća potreba za formalnim, standardnim, strukturiranim procesom.

Kod izvođenja građevinskog projekta mogu se pojaviti sljedeći rizici:

 1. rizik s investitorom, ugovor ili tumačenje pojedinih dijelova ugovora
 2. rizik kvalitete izgradnje
 3. rizik troškova
 4. rizik ispunjavanja uvjeta ugovora i rokova izgradnje

Rješenje se nalazi u nastojanju da se smanje gore navedeni rizici povezani s građevinskim proizvodom kako bi se postigle ekonomske prednosti u graditeljskom projektu, a naš tim stručnjaka Vam može jamčiti da je svaki projekt naših klijenata doveden do kraja na profesionalan i za klijenta zadovoljavajući način.

Poslovi vođenja projekta koje možemo ponuditi klijentima:

 • Savjetovanje Investitora vezano uz izradu projektne dokumentacije
 • Planiranje i praćenje revizije dinamike realizacije projekta
 • Ekonomska obrada podataka o vođenju projekta
 • Koordinacija svih sudionika na provedbi projekta
 • Analiza rizika očekivanih troškova i planiranog vremena provedbe projekta
 • Revizija planova provedbe projekta
 • Izvještavanje o stanju projekta
 • Izrada odgovarajućih izvješća Investitoru o stanju radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova u okviru tjednih izvješća