Projektiranje

Pod obavljanjem poslova projektiranja, u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), podrazumijeva se obavljanje svih poslova u izradi idejnog, glavnog, izvedbenog, tipskog projekta, kao i utvrđivanja temeljnih zahtjeva za građevinu, projekta uklanjanja građevine i projekta postojećeg stanja građevine, propisanih posebnim zakonima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i područje gradnje te propisa donesenim na temelju tih zakona.

U sklopu projektno-tehničke razrade projekta, tvrtka se bavi:

  • Izradom idejnih projekata (za ishođenje lokacijske dozvole),
  • Izradom glavnih projekata (za ishođenje potvrde glavnog projekta, odnosno građevinske dozvole),
  • Izradom izvedbenih projekata,
  • Izradom tipskih projekata,
  • Izradom projekata izvedenog stanja,
  • Izrada studija.