Stručni nadzor nad izgradnjom osnovne škole i dvorane Hrvatski Leskovac

Stručni nadzor nad izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u K.O. Klara

Stručni nadzor nad izgradnjom dijela ulice Munjarski put o odvojka Munjarski put

Stručni nadzor nad izgradnjom kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu u poduzetničkoj zoni Ogulin

Stručni nadzor na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Sotin

Provedba stručnog nadzora nad izgradnjom prometnica u naselju Podbrežje, produžena Vatikanska ulica, I. faza i Sjeverna ulica

Stručni nadzor izgradnje Trgovačkog centra «Kaufland» u Zadru – Sinjoretovo

Stručni nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja Bukovačka – Petrova – Prilesje s izgradnjom spojne ceste 2 između Bukovačke i Prilesja

Provedba stručnog nadzora nad izgradnjom građevine ugostiteljsko-turističke namjene u naselju Čatrnja, Rakovica

Stručni nadzor i obavljanje poslova Koordinatora II nad radovima raskrižja Dugoselske i Ulice Bedem ljubavi

Stručni nadzor nad rekonstrukcijom Dobriline ulice u Zagrebu

Provedba stručnog nadzora i usluge koodinatora II ZNR nad provedbom projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška“

Provedba stručnog nadzor za radove na izgradnji vodoopskrbne mreže u Ulici Sv. Vida i vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u centru grada Nova Gradiška

Stručni i geodetski nadzor nad izgradnjom pristupne prometnice na ulicu Vukomerec

Građevinski nadzor nad radovima na izvanrednom održavanju ulice Vrbje

Stručni i obračunski nadzor, te usluge koodinatora II ZNR nad izgradnjom vodocrpilišta Đurđevac2 – I.faza

Stručni i obračunski nadzor, te usluge koordinatora II ZNR nad izgradnjom javne površine u Vinogradskoj ulici (I. faza) u Sisku

Stručni i geodetski nadzor nad izgradnjom nogostupa i javnog kanala u Utinjskoj

Usluga nadzora i usluge koodinatora II ZNR pri izvođenju radova sanacije temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim građevinama te hidrotehničke opreme na branama retencija Kustošak E, Kustošak F-3, Čokot, Štefanovec II i Črnomerec

Stručni nadzor i koordinacija nadzora nad radovima izgradnje laboratorija Rakitje

Stručni građevinski nadzor izgradnje pješačko-biciklističke staze od Velikog Polja do Buzina

Stručni nadzor i usluge koodinatora II ZNR nad provedbom projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška“

Stručni nadzor nad izvođenjem javnih radova dovršetka izgradnje kolektora Lađarska u Sisku

Stručni nadzor i usluge koodinatora II ZNR nad izgradnjom sabirnog kanala Ježdovec

Stručni nadzor nad izgradnjom pješačke komunikacije između objekta Zelengaj 37 i Zelengaj 37a

Pružanje usluga stručnog građevinskog, elektro, strojarskog, geodetskog i tehnološkog nadzora, koordinatora II i stručnog revidenta nad projektiranjem i građenjem UPOV-a grada Delnice

Stručni nadzor i usluge koordinatora II ZNR nad rekonstrukcijom sabirnog kanala u Brestovečkoj cesti

Stručni nadzor i usluge koordinatora II ZNR nad izgradnjom i rekonstrukcijom vodovoda u Aglomeraciji Đurđevac

Stručni nadzor nad izgradnjom mosta preko Miramarske ulice

Stručni nadzor nad građevinsko-obrtničkim i elektro radovima i koordinator II kod izgradnje vanjskog parkirališta Kauflanda u Jankomiru

Stručni nadzor nad izgradnjom laboratorija u Rakitju

Pružanje usluga stručnog građevinskog, strojarskog, elektro i geodetskog nadzora i koordinatora II nad izvođenjem radova na izgradnji odvodnog sustava Ogulin – zone BB i BC s crpnim stanicama

Konzultantske usluge i vođenje projekta na projektiranju, rekonstrukciji, proširenju i puštanju u rad UPOV-a grada Ljubuškog

Stručni i obračunski nadzor nad izgradnjom vodovoda za uključivanje novog vodoocrpilišta u vodoopskrbni sustav grada Đurđevca

Stručni nadzor izgradnje produžetka ulice Karela Zahradnika s komunalnom infrastrukturom

Sanacija vodoopskrbnog sustava Plitvice

Desalinizacija Veliko Čelo kod Povljane

Sanacija hidrostanice i fekalne stanice na objektu Intereuropa II u Samoboru

Smanjenje gubitaka i nadzor vodoopskrbnog sustava Povljana

Sanacija crpilišta Mohovo