Geodetske usluge

Geodezija je znanost koja se bavi modeliranjem i realizacijom prostornih sustava, definiranjem načina prikupljanja prostornih podataka, njihovim analiziranjem, vizualizacijom i interpretacijom.

U sklopu geodetskih usluga tvrtka klijentima može ponuditi:

 • Izradu elaborata katastarske izmjere
 • Upis objekata u katastar
 • Izradu elaborata provođenja katastarskog plana u digitalni oblik (vektorizacija)
 • Izradu parcelacijskih i drugih elaborata katastra zemljišta
 • Izradu parcelacijskih i drugih elaborata katastra nekretnina
 • Izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja te izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • Izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • Izradu geodetskog projekta
 • Iskolčenje građevine i izradu elaborata iskolčenja
 • Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja
 • Geodetski nadzor tijekom izgradnje građevine