Dana 11.11.2015. u prostorijama naručitelja Slavča d.o.o., s tvrtkom SEDRA consulting d.o.o., kao vodečim partnerom, potpisan je ugovor o provedbi stručnog nadzora nad provedbom projekta“Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Nova Gradiška“.