Dana 25.11.2015. u prostorijama naručitelja „Vodovod grada Vukovara d.o.o.“, s tvrtkom SEDRA consulting d.o.o., kao vodećim partnerom, potpisan je ugovor o provedbi stručnog nadzora nad izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Sotin.