Grad Bjelovar provodi projekt „Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada Grada Bjelovara“ vrijedan više od 45 milijuna kuna kojim će se povećati količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, a samim time i smanjiti količina komunalnog otpada koja se odlaže na odlagalištu „Doline“. Na ovom projektu tvrtka Sedra Consulting d.o.o. pruža usluge upravljanja projektom.

Više informacija možete vidjeti na linku:

https://bjelovar.info/aktualno/grad-bjelovar-krece-u-izgradnju-najmodernijeg-sustava-gospodarenja-otpadom-potpisani-ugovori/?fbclid=IwAR0F2Vs2zQDTHhHVHcu_V2CKa2Xxi3ZzRZn14zoO_thUcWRgPvtWspL46wo