Tvrtka Sedra consulting d.o.o. potpisala je ugovor te započela radove za usluge stručnog nadzora na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne odvodnje na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna.

Projekt obuhvaća izgradnju 118.989 metara sekundarne mreže, tlačnih cjevovoda duljine 31.865 metara, 8.269 priključnih okana, 40 crpnih stanica i rekonstrukciju 22 stanice, izgradnju 7 kišnih preljevnih spremnika, rekonstrukciju 11.555 metara sekundarne mreže i puštanje u pogon 55.815 metara postojeće sekundarne mreže, a predviđa se vrijeme trajanja od 32 mjeseca.

Više o projektu možete pročitati na linku koji slijedi:

https://grad-vinkovci.hr/hr/objave/vijesti/gotovo-400-milijuna-kuna-ulaganja-u-nas-kraj