Aktivni projekti

 • Stručni nadzor nad sanacijom magistralnog čeličnog cjevovoda DN 800mm i DN500mm na zapadnoj strani Mosta Slobode
 • Stručni nadzor nad sanacijom zasunske komore na križanju av.Većeslava Holjevca i ul. Obala dr.Savke Dabčević Kučar
 • Stručni nadzor nad sanacijom zasunske komore na križanju av. Većeslava Holjevca i ul.Obala Ivana Supeka
 • Stručni nadzor nad radovima izgradnje i održavanja kanalizacijske mreže grada Zagreba; stručni nadzor nad izgradnjom javnog kanala u dijelu Novigradske ulice
 • Usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“-IV faza
 • Usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“-staro odlagalište
 • Stručni nadzor nad izgradnjom glavnih sabirnih kanala odvodnje naselja Gornji Stupnik
 • Stručni nadzor nad izgradnjom javnog kanala u dijelu Branovečke ceste (od Furdina prema Markovićevom)
 • Stručni nadzor nad izgradnjom javnog kanala u ulici Trnava II. (k.br.7-15.)
 • Obavljanje poslova stručnog nadzora nad: Sustav upravljanja gubicima-dogradnja postojećeg nadzorno-upravljačkog sustava uspostavom kontrole i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu javnog isporučitelja vodnih usluga
 • Stručni nadzor za građenje otvorenih natkrivenih skladišta s pripadajućim infrastrukturama na servisno operativnom centru Jakuševec
 • Stručni nadzor nad izgradnjom grupe ulica u Dubravi
 • Usluge stručnog nadzora i koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova za potrebe projekta „Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica-Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima“
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u II. Zagorskoj ulici od k.br.2C do Zagorske ulice
 • Stručni nadzor nad izgradnjom i sanacijom vodoopskrbne mreže na području grada Zagreba i Samobora- u dijelu ulice Barutanski Jarak
 • Nadzor nad izvođenjem radova- izgradnja kanalizacijskih priključaka naselja Donji Varoš
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom javnih kanala u Žutom Bregu
 • Stručni nadzor nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda u Žutom Bregu
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Don Bosca
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda naselja Taborište, Hrastovica i Donja Budičina
 • Stručni nadzor nad provedbom projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica“
 • Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja nad radovima sanacije oštećenja na mostu Plitvica u km 29+366 (lijevo i desno), autocesta A4 Zagreb – Goričan, dionica Ludbreg – Varaždin
 • Kompletan stručni nadzor nad provedbom projekta „Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na pordučju aglomeracija Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo”
 • Stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Sopot
 • Stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Blata – Cerna
 • Usluga kompletnog nadzora nad radovima na dogradnji i rekonstrukciji građevine motela „Panorama“ u Centar kompentencija u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda DN 500 u Zagorskoj ulici
 • Stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Glog
 • Stručni nadzor (geotehnički, geodetski, građevinski, strojarski i elektrotehnički) nad građenjem sustava javnog navodnjavanja Orubica
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu ulice Ivana Kukuljevića
 • Stručni nadzor nad izgradnjom javnog kanala odvodnje u ulici „V.Korajca – produžena“
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda s crpnom stanicom u ulici Svetonedeljski breg
 • Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog cjevovoda u ulici produžena V.Korajca
 • Stručni nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje područja Pantovčak- donje Prekrižje – Kraljevec
 • Stručni nadzor nad izgradnjom dijela ulice Munjarski put o odvojka Munjarski put
 • Stručni i obračunski nadzor nad izgradnjom građevine ugostiteljsko-turističke namjene u naselju Čatrnja, Rakovica
 • Stručni nadzor nad provedbom projekta rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćivanje otpadnih voda Aglomeracije Petrinja
 • Stručni nadzor i usluge koordinatora II ZNR nad provedbom projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška“
 • Izrada studijske i projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Bjelovar 2“Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Bjelovar, Gudovac i Rovišće“
 • Izrada idejnog projekta, glavnog projekta, izrada izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole sanacije inundacije u zoni crpne stanice Sava
 • Izrada projektne dokumentacije za 30 kuća – Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko- križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Varaždinska i Zagrebačka županija
 • Izvanredno održavanje ulice Ivana Cankara
 • Izrada projektne dokumentacije Šporerova ulica u Karlovcu
 • Projekt izvanrednog održavanja ulice Cerjani od Trpučanske ulice do ulice Macekovići
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta
 • Izvanredno održavanje dijela Branovečke ceste od ulice Novoselečki put do ulice Lobori
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju odvojka Kvintičke ulice- Idejni projekt
 • Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju Unčanske ulice s komunalnom infrastrukturom
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za dio ulice Graberje – idejni projekt
 • Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Trg. dr. F. Tuđmana, Ulici žrtava domovinskog rata i Hrvatskoj ulici u Glini
 • Izrada glavnog i izvedbenog projekta Ulice Mije Haleuša, I. Etapa
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Gornji Jarek, Meglenjak i Jagodišće
 • Izrada glavnog i izvedbenog projekta Ulice Mije Haleuša, II., III. i IV. Etapa
 • Izrada projektne dokumentacije za gradnju vodoopskrbnih cjevovoda i javnih kanala u gradskoj četvrti Podsljeme; Vodoopskrbni cjevovodi u ulicama: Prostišno, Podrebernica, Šestinski prilaz, Draškovec, Rijeznica i Topolje
 • Izgradnja idejnog, glavnog i izvedbenog projekta javnog kanala u odvojku Ulice Kameščice (Čučerska cesta, od kbr. 374)
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u odvojku Čučerske ceste kod kuć.br. 113A i 113B
 • Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda na dionici Dinjiška – Miškovići
 • Izrada idejnog projekta za izgradnju Ulice 2 u Sesvetama
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Trpučanske ceste od ulice Hižišće do ulice Gata
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC22, dionica Guščerovec-Križevci, duljine 6,5 km
 • Izrada glavnog, izvedbenog projekta i projekta izvedenog stanja izgradnje vodovoda i kanalizacije ispod šetnice od 20. Domobranske pukovnije do Sisačke ulice
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice Pjera Križanića
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice Ružičnjak
 • Izrada projektne dokumentacije i protupožarnih elaborata za gradnju vodoopskrnih cjevovoda u gradskoj četvrti Brezovica
 • Sustav javne odvodnje u naselju Vid – izrada analize stanja i studije izvodljivosti kao podloga za izradu idejnih i glavnih projekata
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodooopskrbnog cjevovoda u Novačkoj ulici
 • Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju Ulice 4 od Industrijske ceste do ulice 144.brigade Hrvatske vojske
 • Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju ulice Mirka Račkog u Sesvetama
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Lisićina – idejni projekt prometnice s komunalnom infrastrukturom
 • Izrada idejnog,glavnog i izvedbenog projekta izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u II.Zagorskoj ulici
 • Izrada projektne dokumentacije za obnovu kolnika državne ceste DC41 na dionici Koprivnička Rijeka – Vojakovački Kloštar
 • Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju vodovoda u Ždrijačkoj ulici na Pagu
 • Izrada detaljne projektne dokumentacije podsustava Miholjac – Viljevo u okviru sustava navodnjavanja Karašica
 • Izrada idejnog i glavnog projekta za izmjenu lokacijske i građevinske dozvole za Magistralni cjevovod Velika Gorica – Kušanec
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dijela Kašinske ulice s izgradnjom obostranih autobusnih ugibališta
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na Trgu Jurja Muliha i Velikoj Cesti te rekonstrukciju prometnice s gradnjom nogostupa u Velikoj Cesti.
 • Izrada projektne dokumentacije za uređivanje kolnika i postavljanje kanalica u Biševskoj ulici te sanaciju asfalta u Tribunjskoj i Masleničkoj ulici u Velikom Polju.
 • Vođenje projekta nad izgradnjom PS Jalševec, vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Oporovečki Breg, Jalševec i Sveta Barbara te vodospremnika Sveta Barbara
 • Vođenje projekta nad izgradnjom kolektora Čulinečka- dionica od Trnave do Slavonske avenije
 • Vođenje projekta nad izgradnjom i rekonstrukcijom javnih kanala u Južnoj ulici s odvojcima
 • Vođenje projekta nad rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Dubec
 • Vođenje projekta nad izgradnjom kanalizacijske mreže na uzvodnom slivu potoka Lomnica-Brezovica
 • Vođenje projekta „Izgradnja sabirnog kanala i mreže Kupinečki Kraljevec I.Etapa Brezovica
 • Usluga procjene tržišne vrijednosti nekretnina za potrebe izgradnje objekata Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.
 • Usluga koordinatora II zaštite na radu nad građevinsko obrtničkim radovima na ulazu 1-Rastovača
 • Izrada plana izvođenja i usluga koordinatora II za stambeno poslovnu zgradu u Dolinarovoj ulici bb.
 • Usluge koordinatora II tijekom izvođenja radova izgradnje „Turističko-rekreacijskog resorta Rasoja“
 • Usluga koordinatora II zaštite na radu u tijeku građenja sustava javnog navodnjavanja Orubica
 • Izvođenje geodetskih radova za potrebe izrade projekta  sanacije inundacije u zoni crpne stanice Sava
 • Geodetsko-katastarske usluge
 • Izrada studijske i projektne dokumentacije te dokumentacije o nabavi za projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Glina
 • Izrada geodetskih elaborata izvedbenog stanja nerazvrstanih cesta u dijelu naselja Punat
 • Izrada geodetskog elaborata parcelacije za zahvat“ Regulacija kanala Črnac“
 • Izrada geodetskih elaborata
 • Izrada studijske i projektno tehničke dokumentacije te dokumentacije o nabavi za projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Glina
 • Geodetski projekt ili elaborat i geodetski snimak postojećeg stanja za izradu projektne dokumentacije za izgradnju autobusnih stajališta
 • Izrada geodetske snimke postojećeg stanja za izradu idejnog projekta za rekonstrukciju Unčanske ulice s komunalnom infrastrukturom
 • Izrada geodetske snimke postojećeg stanja za izradu projektno tehničke dokumentacije za dio ulice Graberje – idejni projekt
 • Izrada snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području općine Domašinec
 • Geodetske usluge za uređenje javnih površina i groblja u gradu Zagrebu