Dana 05.01.2016. godine potpisan je Ugovor o konzultantskim uslugama – Direktor projekta (Konzultant pojedinac), između tvrtke Vodovod grada Vukovara d.o.o. i tvrtke Sedra consulting d.o.o. vezan za Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara.